.: Journal Menu
     Journal Home
     Editorial Board
     Current Issue
     Past Issues
     Forthcoming Issue
     Guidelines For Authors
     Journal Policies
     Publishing Charge
     Contact Us
  
  .: Related Links
     Universiti Sains Malaysia
     Universiti Sains Malaysia    Press
     ScholarOne™ Manuscripts
     Sistem Maklumat Jurnal
 

View content online
[Vol. 12, 1993/1994]

 

 

 

Published by
Penerbit Universiti Sains Malaysia

:: Past Issue

Volume 12, 1993/1994

Title: Pendekatan dan Perkaedahan Pengajaran Kesusasteraan KBSM: Cabaran-cabaran Kepada Guru Kesusasteraan
Author: Ahmad Othman
  Full Text  

Title: Analisis Kesilapan Masalah-Masalah Berkaitan Nombor Perpuluhan dan Pecahan Bagi Pelajaran-Pelajaran Tahun Lima Sekolah Rendah
Author: Aida Suraya Hj. Md. Yunus, Sharifah Mohd. Nor dan Habsah Ismail
  Full Text  

Title: Kurikulum Pendidikan Awal: Ke Arah Pendidikan Holistik
Author: Fatimah Saleh, Khadijah Zon, Zurida Ismail
  Full Text  

Title: Kebolehan Penaakulan Induktif Di Kalangan Pelajar Berumur 12 Tahun Di Sebuah Sekolah Rendah
Author: John Arul Phillips
  Full Text  

Title: Educational Policies for the 21st Century in Southeast Asian Developing Countries
Author: K.J. Ratnam
  Full Text  

Title: Teacher Clarity or Pupil Clarity or Both? Conceptual Issues and Research Implications
Author: Ling Chu Poh
  Full Text  

Title: Kesejahteraan Remaja Di Rumah Pangsa: Tumpuan Kepada Penggunaan Ruang untuk Belajar dan Aktiviti Sosial
Author: Nurizan Yahaya, Norlela Mat Nor
  Full Text  

Title: Adaptation of Western Administration Models for Chinese Universities
Author: Qiang Haiyan
  Full Text  

Title: The Process of National Integration in the Educational Setting
Author: Robiah Saidin & Rakan-Rakan
  Full Text